45 ŽIVLJENJSKIH NASVETOV…

…kot jih je zapisal 90-letnik
(odkrito s pomočjo “Stumble Upon” – originalno besedilo v angleščini)

pic

1. Life isn’t fair, but it’s still good. – Življenje ni fer, je pa še vedno dobro.

2. When in doubt, just take the next small step. – Kadar si v dvomih, naredi naslednji majhen korak.

3. Life is too short not to enjoy it. – Življenje je prekratko, da ga ne bi uživali.

4. Your job won’t take care of you when you are sick. Your friends and family will. – Tvoja služba ne bo poskrbela zate, ko zboliš. Prijatelji in družina bodo.

5. Don’t buy stuff you don’t need. – Ne kupuj stvari, katerih ne potrebuješ.

6. You don’t have to win every argument. Stay true to yourself. – Ni ti treba zmagati v vsaki debate ali prepiru. Ostani zvest sebi.

7. Cry with someone. It’s more healing than crying alone. – Joči v družbi. Je bolj zdravilno, kot jokati sam.

8. It’s OK to get angry with God. He can take it. – V redu je, če se jeziš na Boga. On bo to že prenesel.

9. Save for things that matter. – Varčuj za stvari, ki so pomembne.

10. When it comes to chocolate, resistance is futile. – Ko gre za čokolado, je upiranje brezpomembno.

11. Make peace with your past so it won’t screw up the present. – Pomiri se s svojo preteklostjo, da ne bo pokvarila sedanjosti.

12. It’s OK to let your children see you cry. – V redu je, če te otroci vidijo jokati.

13. Don’t compare your life to others. You have no idea what their journey is all about. – Ne primerjaj svojega življenja z življenjem drugih. Pojma nimaš, kakšna je njihova pot.

14. If a relationship has to be a secret, you shouldn’t be in it. – Če naj bi zveza bila tajna, ne bi smel(-a) biti v njej.

15. Everything can change in the blink of an eye… But don’t worry; God never blinks. – Vse se lahko zgodi med pomežikom očesa… a ne skrbi, Bog nikdar ne mežika.

16. Take a deep breath. It calms the mind. – Globoko zajemi sapo. Pomirja um.

17. Get rid of anything that isn’t useful.  Clutter weighs you down in many ways. – Znebi se vsega, kar ni koristno. Krama te obteži na veliko načinov.

18. Whatever doesn’t kill you really does make you stronger. – Karkoli te ne ubije, the resnično naredi močnejšega.

19. It’s never too late to be happy.  But it’s all up to you and no one else. – Nikdar ni prepozno biti srečen. A to je odvisno samo od tebe in nikogar drugega.

20. When it comes to going after what you love in life, don’t take no for an answer. – Kadar gre za tisto kar v življenju ljubiš, ne sprejmi NE za odgovor.

21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don’t save it for a special occasion. Today is special. – Prižgi sveče, uporabi najboljše rjuhe, nosi lepo peril. Ne hrani vsega tega za posebne priložnosti. Danes je posebna priložnost.

22. Overprepare, then go with the flow. – Pripravi se, kolikor dobro moreš, nato pa plavaj s tokom.

23. Be eccentric now. Don’t wait for old age to wear purple. – Bodi ekscentričen zdaj. Ne čakaj na stara leta, da lahko nosiš vijolično.

24. The most important sex organ is the brain. – Najpomembnejši spolni organ so možgani.

25. No one is in charge of your happiness but you. – Nihče ni zadolžen za tvojo srečo, le ti.

26. Frame every so-called disaster with these words, ‘In five years, will this matter?’ – Vsako takoimenovano katastrofo uokviri s temi besedami: “Bo to čez pet let pomembno?”

27. Always choose Life. – Vedno izberi življenje.

28. Forgive but don’t forget. – Odpusti, a ne pozabi.

29. What other people think of you is none of your business. – Kaj drugi mislijo o tebi, se te prav nič ne tiče.

30. Time heals almost everything. Give Time time. – Čas ozdravi prav vse. Daj času čas.

31. However good or bad a situation is, it will change. – Naj bo situacija še tako slaba ali dobra, vsekakor se bo spremenila.

32. Don’t take yourself so seriously. No one else does. – Ne jemlji se tako zelo resno… nihče te ne.

33. Believe in miracles. – Verjemi v čudeže.

34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn’t do. – Bog te ljubi, ker je pač Bog in ne zaradi česa, kar si ali nisi storil.

35. Don’t audit life. Show up and make the most of it now. – Ne analiziraj življenja. Pokaži se in naredi iz njega najbolje kar moreš zdaj.

36. Growing old beats the alternative — dying young. – Staranje je najboljša alternativa za umreti mlad.

37. Your children get only one childhood. – Tvoji otroci bodo imeli samo eno otroštvo.

38. All that truly matters in the end is that you loved. – Vse, kar je na koncu pomembno, je to, da si ljubil.

39. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere. – Vsak dan pojdi ven. Čudeži te čakajo vsepovsod.

40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else’s, we’d
grab ours back. – Če bi vrgli svoje težave na kup in videli kupe drugih, bi svojega takoj vzeli nazaj.

41. Envy is a waste of time. Accept what you already have, not what you think you need. – Zavist je izguba časa. Sprejmi, kar že imaš, ne tistega, kar misliš, da potrebuješ.

42. The best is yet to come… – Najboljše šele prihaja.

43. No matter how you feel, get up, dress up and show up. – Ne glede na to, kako se počutiš, vstani, lepo se obleci in se pokaži svetu.

44. Yield. – Predaj se.

45. Life isn’t tied with a bow, but it’s still a gift. – Življenje ni zavezano s pentljo, a je še vedno darilo.

3 responses to “45 ŽIVLJENJSKIH NASVETOV…

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s